Om apendo

apendo är ett ledande specialistföretag. Vi erbjuder konsulttjänster, produkter och lösningar samt en proaktiv supportfunktion inom våra kompetensområden Enterprise Content Management (ECM) och Business Process Management (BPM).
Om apendo
apendo bidrar som långsiktig partner till sina kunders framgång och utveckling genom ett värdeskapande samarbete för en framtidssäker hantering av information och processer.

apendo stärker sina kunders affärer och konkurrenskraft genom att tillföra strategisk kompetens och skapa effektiva och vid behov anpassade lösningar för affärskritiska processer.

apendo-familjen är ett begrepp där gemenskap och professionalism är ledorden med stort L. I apendo-familjen är en medarbetare aldrig ensam, och som kund har man alltid tillgång till hela apendos samlade expertis och erfarenhet.

apendo är IBM:s ledande partner inom ECM och BPM och är en av IBM certifierad World Wide Support Provider.
  • IBM Premium Busines Partner - Enterprise Content Award - Winner 2013
  • HIT-bolagen 2014

Vi samarbetar med

  • IBM – Premier Business Partner
  • Kofax
  • Spigraph

Vi stödjer

  • BRIS – Barnens rätt i samhället
  • Barncancerfonden
  • Non Fighting Generation Sweden