Historik

apendos verksamhet startade redan 1982 som Mora Tech AB. Namnet har sitt ursprung i Mora kommuns initiativ att skapa ett lokalt teknikbolag för industrin i Dalarna (Mora Teknikcentrum). Den kommunala satsningen utmynnade i Mora Tech AB, som snabbt etablerades som en av de största aktörerna inom CAD- och sedermera GIS-branschen.
Redan från starten 1982 arbetade Mora Tech med dokumenthantering, men då företrädesvis inom den tekniska delen av våra kunders verksamhet (ritningar).

År 1997 levererade vi vår första ECM-lösning, och 2005 blev Mora Tech partner åt IBM inom området Enterprise Content Management (ECM). I samband med avtalet med IBM fattades ett strategiskt beslut att Mora Tech skulle utvecklas till ett renodlat ECM-bolag och att bolaget skulle bli IBM:s största partner på området.

Mora Tech avyttrade därför CAD- och GIS-verksamheten under 2006, och företaget har sedan etablerats som IBM:s största partner inom ECM-området. I den fortsatta expansionen såg vi att apendo är ett namn som bättre illustrerar den affärsverksamhet som företaget numera bedriver, och företaget bytte därför namn i början av år 2010.

I februari 2012 etablerade apendo ett myndighetscenter i Sundsvall med spetskompetens inom myndigheters sätt att arbeta med och använda ärende- och dokumenthantering.

Namnet apendo kommer ur de latinska orden addo och pendo, som kan översättas med ”addera värde”, något vi som företag står för. Namnbytet markerar den strategiska och framgångsrika utvecklingen av företaget som påbörjades 2005.
  • IBM Premium Busines Partner - Enterprise Content Award - Winner 2013
  • HIT-bolagen 2014

Vi samarbetar med

  • IBM – Premier Business Partner
  • Kofax
  • Spigraph

Vi stödjer

  • BRIS – Barnens rätt i samhället
  • Barncancerfonden
  • Non Fighting Generation Sweden