Application Management Support

apendo Application Management är samlingsnamnet för vår proaktiva support, som tydligt skiljer apendos support från traditionella leverantörer av ”reaktiv” support.
Application Management Support
apendos supporttjänster omfattar både produkten och den kundspecifika lösningen just ni som kund använder. Det gör att vi alltid vet hur produkten används och alltid kan föreslå den bästa felavhjälpningen baserat på kunskapen om lösningen som helhet.

Omfattningen på apendos supporttjänst kan vara allt från bassupport till applikationssupport eller funktionell förvaltning (outsourcing av applikationen).

Tillsammans ser vi till att ni får ut det bästa av er investering.

apendo är en av IBM certifierad World Wide Support Provider.
  • IBM Premium Busines Partner - Enterprise Content Award - Winner 2013
  • HIT-bolagen 2014

Vi samarbetar med

  • IBM – Premier Business Partner
  • Kofax
  • Spigraph

Vi stödjer

  • BRIS – Barnens rätt i samhället
  • Barncancerfonden
  • Non Fighting Generation Sweden