Lösningar

apendos lösningar bygger på IBM:s produktportfölj inom Advanced Case Management, Enterprise Content Management och Business Process Management. Programprodukterna är i hög grad konfigurerbara, vilket minskar behovet av anpassningar för att skapa fungerande lösningar. Andra fördelar är kontinuerlig utveckling av produkterna hos IBM, vilket resulterar i enklare underhåll och uppgradering av en framtagen systemlösning.
Lösningar
Produkterna kan delas in i fem huvudsegment:
 • Advanced Case Management (ärendehantering i en plattform från IBM/FileNet)
 • Content Management (dokumenthantering och integration)
 • Business Process Management (process- och ärendehantering)
 • Archiving & Compliance, (arkivering och Records Management)
 • Search & Discovery (utforska och analysera)
För hantering av inkommande dokument, e-post, fax, SMS etc. använder vi produkter från IBM, Kofax och Spigraph.
 • IBM Premium Busines Partner - Enterprise Content Award - Winner 2013
 • HIT-bolagen 2014

Vi samarbetar med

 • IBM – Premier Business Partner
 • Kofax
 • Spigraph

Vi stödjer

 • BRIS – Barnens rätt i samhället
 • Barncancerfonden
 • Non Fighting Generation Sweden