Advanced Case Management

Med Advanced Case Management (ACM) tar vi Enterprise Content Management ett steg vidare. Här finns de verktyg som behövs för att stödja avancerade ärendeprocesser som skadereglering, ansökningsprocesser, backoffice etc.


Med ACM kan man i ett gränssnitt presentera all den information som behövs för att fatta beslut på olika nivåer i organisationen. Inte nog med det, här kan man också bygga in beslutsstöd för affärsregler, monitorera ärendeflöden, simulera processändringar och göra analyser av såvä innehåll som processer.

ACM levereras med en modul för intelligenta elektroniska formulär, som kan publiceras på exempelvis en kundwebbplats för att enkelt starta ett ärende. ACM baseras på IBM:s ECM-plattform, vilket också ger möjligheter till att automatisera de arkivregler som skall gälla för såväl ”content” som de processer som gäller för ett ärende.
  • IBM Premium Busines Partner - Enterprise Content Award - Winner 2013
  • HIT-bolagen 2014

Vi samarbetar med

  • IBM – Premier Business Partner
  • Kofax
  • Spigraph

Vi stödjer

  • BRIS – Barnens rätt i samhället
  • Barncancerfonden
  • Non Fighting Generation Sweden