Business Process Management

Förbättra synligheten och kontrollen av affärsprocesserna. Business Process Management (BPM) ser till att din verksamhet skiljer sig från dina konkurrenters genom att leverera rätt varor och tjänster som bemöter efterfrågan ur kundernas perspektiv rörande behov och preferenser.


IBM BPM tillhandahåller marknadsledande lösningar som kan hjälpa din organisation:
 • Optimera verksamheten med realtidsinsyn i pågående arbete genom löpande uppföljning och analysprocesser.
 • Accelerera genomförandet av uppgifter genom robusta samarbetsfunktioner.
 • Hantera förändring säkert med intuitiv styrning.
 • Leverera mer värde till kunduppdrag genom att utöka affärsprocesser mobilt.
 • Få kontinuerlig inblick i verksamheten genom oavbruten integration av affärsprocesser med kärnaffärssystem.
 • IBM Premium Busines Partner - Enterprise Content Award - Winner 2013
 • HIT-bolagen 2014

Vi samarbetar med

 • IBM – Premier Business Partner
 • Kofax
 • Spigraph

Vi stödjer

 • BRIS – Barnens rätt i samhället
 • Barncancerfonden
 • Non Fighting Generation Sweden