Case Light

Införandet av en lösning för digital dokument- och ärendehantering riskerar att bli en kostsam och långdragen process. Samtidigt är det viktigt att välja en lösning som inte stänger dörren mot förändrade kapacitets- och funktionalitetskrav. Case Light kan bäst beskrivas som en genväg till dokument- och ärendehantering, där du inte behöver välja bort framtida möjligheter.

Kortare införandeprocess

Case Light ger dig både struktur och funktionalitet direkt. Inklusive utbildning rör det sig om 6–8 veckor; jämför det med komplexa system som tar flera år att rulla ut skarpt.

Få precis det du behöver

Case Light ger dig allt som krävs för smidig hantering av ärenden och dokument, för samverkan, processöverblick och åtkomst oavsett enhet och lokalisering.

Passar 1–100 000 användare

Case Light är utformad för 1–100 000 användare, vilket skiljer den från konkurrerande lösningar. Det är en skalbar, robust plattform att förändras med.

Mobilitet på köpet

Case Light ger din organisation mobilitet direkt, något som brukar bli dyrt att lägga till i efterhand. Du kommer åt alla ärenden och processer via PC, läsplattor (iPad och Android) och via smarta telefoner.

Standard för mindre krångel

Case Light bygger på standard. Som en del av IBM Content Navigator utvecklas plattformen löpande av IBM. Anpassningarna kan du göra själv, och slipper därmed bli beroende av konsulter och interna resurser, som kan frigöras för andra uppgifter.

Säkrad regelefterlevnad

Case Light möter specifika branschkrav inom en rad branscher. Tack vare apendos nordiska närvaro, finns god kännedom om de förutsättningarna som omgärdar dokument- och ärendehantering just här.

Erfaren leverantör, välbeprövad process

apendo har lång, bred erfarenhet och en välbeprövad införandeprocess för Case Light – från uppstartsmöte och workshops, till implementation och modell för styrning.

Leveransmodell som passar dig

Du väljer själv hur du vill köpa Case Light – antingen som tjänst eller som en lösning som apendo installerar hos er.

  • IBM Premium Busines Partner - Enterprise Content Award - Winner 2013
  • HIT-bolagen 2014

Vi samarbetar med

  • IBM – Premier Business Partner
  • Kofax
  • Spigraph

Vi stödjer

  • BRIS – Barnens rätt i samhället
  • Barncancerfonden
  • Non Fighting Generation Sweden