Enterprise Content Management

I dag ställs allt större krav på ett personligt hanterande av information inom företag och myndigheter. Det innebär bl.a. att kraven på hantering och kontroll över all information som rör en person eller ett ärende ökar.

 
Enterprise Content Management (ECM) är i dag ett väl etablerat begrepp för att koppla den information som ingår i en verksamhet med dess processer – såväl kärnprocesser som stödprocesser – för att nå bättre beslut snabbare. Därför omfattar begreppet allt från hur information skapas/fångas till hur den hanteras, arkiveras, publiceras och slutligen gallras bort. Dessutom finns det verktyg för analys och uppföljning av de dokument och verksamhetsprocesser som omfattas av ECM-lösningen.

Många företag vill publicera kundinformation via exempelvis en kundwebbplats. För att lyckas med detta och samtidigt följa lagar och regler, behövs ett ECM-system som håller reda på riktigheten i det som publiceras. En ECM-lösning måste nästan alltid utbyta information med andra verksamhetssystem, och därför är integrationsmöjligheterna en viktig del i våra ECM-lösningar.

De lösningar som apendo erbjuder baseras på produkter från ledande leverantörer, vilket har flera fördelar: kortare implementationstid, kontinuerlig produktutveckling, längre livslängd och säkrad support.
  • IBM Premium Busines Partner - Enterprise Content Award - Winner 2013
  • HIT-bolagen 2014

Vi samarbetar med

  • IBM – Premier Business Partner
  • Kofax
  • Spigraph

Vi stödjer

  • BRIS – Barnens rätt i samhället
  • Barncancerfonden
  • Non Fighting Generation Sweden