StoredIQ – GDPR Harvest as a Service

Över 80 % av informationen i dag är ostrukturerad och skapad på talspråk i form av e-post, elektroniska dokument, webbsidor och formulär, teletjänstcentralloggar och sociala medier.


Det finns så mycket information där ute, och detta är egentligen problemet i dag. Utmaningen ligger i hur man skapar intelligens av informationen. Analys ändras från transaktionsbaserade strukturerade data till interaktiv och ostrukturerad information. I dag har vi relativt god insikt i vad kunder och medborgare gör, men vad tycker de om oss?

De lösningar videndo erbjuder baseras på produkter från ledande leverantörer, vilket har flera fördelar: kortare implementationstid, kontinuerlig produktutveckling, längre livslängd och säkrad support.

Bedrägeri

Att förstå sina kunder bättre ger organisationer möjlighet att identifiera och stoppa bedrägliga, otillåtna överföringar av pengar och därmed lösa ett gemensamt problem för finansiella institutioner över hela världen. Med hjälp av våra lösningar kan man snabbt identifiera tvivelaktiga mönster, proaktivt anta regler för förädling, och snabbt bli kompatibel med nya regler och därigenom förhindra att tusentals kunder förlorar pengar på grund av bedrägeri.

Lojalare kunder med smartare analys

Genom att använda de stora mängderna oförädlade kunddata som företagen har i dag kan man ur dessa planera och automatisera riktade och effektiva kampanjer till individuella kunder. Med effektiv information kan produkter bli mer kundanpassade, och det är också möjligt att identifiera vilka kunder som riskerar lämna företaget. De nya analyslösningarna visar på resultat på en ökning av kundlojaliteten med tjugo procent.

Content Analytics

Med hjälp av de verktyg vi erbjuder kan företag förstå varför och inte bara vad som ligger bakom informationen. Genom att aggregera och extrahera information från flera källor blir det lättare att förstå och analysera innehållet och informationen. Företaget får därmed en djup analytisk kapacitet med integration till andra BI-system.

 


GDPR "harvest as a Service" från apendo

Take unstructured data to the sense of your fingertip

Sök information i Dark Lakes of Data
 
gdpr1.png
 

 
 
Första stegen till kontroll över ostrukturerad information
-ta fram underlag för vidare arbete för att möta framtida GDPR krav - Behöver inte bli "nålen i höstacken"

gdpr2.png

Målsättningen
är att inventera informationskällor för att sedan söka efter Persondatauppgifter i data som finns ostrukturerat lagrat i ex. Epost, Fil-areor och andra informationskällor.

Ostrukturerad information
- Svår att kontrollera - Personlig
- Information - On Going
- Inga tydliga verksamhetsprocesser

Ta kontroll över ostrukturerad person-data – ”Där den lever”
 • Ta kontroll över ”as is” status
 • Var I den ostrukturerade “Dark Lake” informationen – Lagras Persondata?
 • Processer som skapar “Persondata”
 • GDPR as a Service
  • Kostnad vid nyttjande – Inga Licenser
gdpr3.png


Steg 1

Harvest and analysera “as is” situationen
Från 45.000 - 4 veckor
Mål – Nuläge
Omfattning – Informationstyp för inventering
Ex. Mail och Fil area
gdpr4.png
SCOPE - Presentation med rapport och analys för “as is”
 • Workshop – Analys
 • Värde – grunden för nästa steg är Kunskap
 • Actions? – Prenumerera månadsvis – Verktyg för actions
gdpr5.png

Läs mer om apendo's tjänst för att kunna analysera och hitta persondata hos er

 


 

 • IBM Premium Busines Partner - Enterprise Content Award - Winner 2013
 • HIT-bolagen 2014

Vi samarbetar med

 • IBM – Premier Business Partner
 • Kofax
 • Spigraph

Vi stödjer

 • BRIS – Barnens rätt i samhället
 • Barncancerfonden
 • Non Fighting Generation Sweden