Referenser

Exempel på ECM-lösningar från apendo är kundhantering, arkivhantering, processorienterad dokumenthantering, avancerad ärendehantering och ECM som en integrerad och gemensam informationsplattform.

 • Kundreferenser

  Läs om apendos framgångsrika samarbete tillsammans med:
 • Arkivhantering

  Sveriges största butikskedja och tillverkare av möbler använder en ECM-lösning från apendo för Enterprise Archive:

  • Arkivering och processhantering av e-post (E-mail Management)
  • Lagring och åtkomst av printad information (Report Management)
  • Hantering av regelverk för arkivering och gallring (Records Management)
 • Processorienterad dokumenthantering

  Storstockholms lokaltrafik (SL) använder en ECM-lösning från apendo för hela verksamheten:

  • Styrande och redovisande dokument
  • Ärendehantering (Document and Case Management)
  • Samverkan i grupper (Team Collaboration)
  • Skanning och indexering av pappersburen information
 • Enterprise Content Management (ECM)

  Ett av Sveriges största försäkringsbolag använder en ECM-lösning från apendo som en integrerad och gemensam informationsplattform:

  • Ihopkoppling av informationskällor och verksamhetssystem med verksamhetens processer
  • Automatisk sökning och åtkomst av information i verksamhetens informationskällor/databas
 • Advanced Case Management (ACM)

  En av landets ledande affärsbanker implementerar en lösning för avancerad ärendehantering:

  • Ärendeprocesser för Back-office
  • Ersätter ett flertal system
  • Planering, simulering och uppföljning av ärendeprocesser
 • IBM Premium Busines Partner - Enterprise Content Award - Winner 2013
 • HIT-bolagen 2014

Vi samarbetar med

 • IBM – Premier Business Partner
 • Kofax
 • Spigraph

Vi stödjer

 • BRIS – Barnens rätt i samhället
 • Barncancerfonden
 • Non Fighting Generation Sweden