Barn ska få vara just barn. Många barn och ungdomar har det svårt vilket gör BRIS arbete så otroligt viktigt. Att finnas där som stöd och att arbeta för barns rättigheter. Apendo stödjer BRIS genom ett bidrag istället för julgåvor till de anställda.

BRIS Julkampanj 2020