Använder ditt företag Teams, Microsoft 365, Zoom eller Google Analytics? Då riskerar ni att bli det första svenska företag som sanktioneras för överträdelser enligt dataskyddsförordningen och Schrems II-domen.

Den här guiden är till för dig som vill sätta dig in i vad som gäller och hur din organisation kan säkerhetsställa GDPR-efterlevnad.

Innehåll:

DEL 1: Vad är Schrems II – och varför ska du bry dig?

DEL 2: Vad krävs för att efterleva GDPR?

DEL 3: Alternativa lösningar för att klara dataskyddet

DEL 4: En GPDR-säker lösning för din kunddata

DEL 5: Fem steg till GDPR-efterlevnad

 

Klicka här för att ladda ner guide!