Apendo är sedan 25/9 Certified Camunda Partner och Value Add Reseller av Camunda. Det är endast 21 företag i världen som uppnått den nivån Certified Camunda Partner med Camunda och Apendo är enda nordiska bolag i skaran. Value Add Reseller finns det endast 4 av i världen. Partnerskapet innebär ett fördjupat samarbete mellan Camunda och Apendo där vi se fantastiska möjligheter att växa med Camunda BPM i norden.