Barn och cancer är två ord som aldrig borde nått varandra. Ändå är barncancer den vanligaste dödsorsaken för barn 1-14 år i Sverige. Apendo stödjer kampen mot barncancer genom ett bidrag till Barncancerfonden istället för julgåvor till de anställda.